Neringa Dūdienė įgyvendina projektą, pagal priemonę:

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PRIEMONĘ „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE ( KAI VERSLO PLANO ĮGYVENDINIMUI MOKAMA IŠMOKA))“

Projekto numeris: 19VP-KK-20-1-05129-PR001

KPF